Skip to main content

Platobné podmienky

Rezervačný poplatok  – 3.500,- EUR

1. splátka kúpnej ceny

splatná po podpise Zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy  – 19.800,- EUR

2. splátka kúpnej ceny

splatná po podpise Kúpnej zmluvy – zostatok kúpnej ceny

*/ všetky ceny splátky sú vrátane  DPH