Skip to main content

Tri typy rodinných domov

Za cenu stavebného pozemku získate pozemok pozostávajúci minimálne z dvoch parciel, projektovú dokumentáciu konkrétneho domu a právoplatné stavebné povolenie k uvedenej projektovej dokumentácii.

Stavbu rodinného domu si budete následne realizovať vo vlastnom mene a vo
vlastnej réžii. Zmeny projektu sú možné v zmysle platného stavebného zákona.